Microfilm Scanning Services

microfilm-scanning-service

Microfilm scanning services wordt in Nederland uitgevoerd door een beperkt aantal specialisten. Bent u op zoek naar een organisatie die microfilm scanning services aanbiedt? Microfilm scanning services worden op projectbasis uitgevoerd. Hierdoor weet u op voorhand wat de kosten zijn. Echter microfilm scanning services specialisten willen een realistische prijsopgave maken. Hiervoor hebben microfilm scanning specialisten een kwaliteitsindicatie nodig van uw microfilms. Ook de breedte, de lengte, de distributie en opslagwijze van de microfilms zijn prijsbepalend. Daarbij moeten zij ook weten in welke file-formaten u de data wenst om te zetten. Een succesvol microfilm scanningproject begint met een grondige voorbereiding. Wilt u in contact komen met ervaren microfilm scanning specialisten om met hen uw microfilm scanningproject te bespreken? <klik hier>

De microfilm is jarenlang het betaalbare microfilm scanning servicesopslagmedium geweest voor bulkdata van o.a. banken, pensioenfondsen, verzekeraars, overheidsinstellingen, maar ook binnen de industrie. Met de komst van de digitale opslagmogelijkheden en uiteindelijke vergankelijkheid van de microfilms, is het tijdig scannen verstandig. Naarmate de kwaliteit afneemt worden de gestelde eisen aan de scanning apparatuur en ervaring van de specialisten steeds belangrijker. Echter tijdens het scanningproces moeten microfilms toch nog beschikbaar blijven.

Afhankelijk van de informatie die op de microfilms staat, kunt u besluiten of een project wordt uitgevoerd bij u op locatie of in de gebouwen van een microfilm scanning specialist. Indien gewenst kunt u een antecedentenonderzoek laten uitvoeren. De microfilm scanning specialisten zijn allen ISO 27001 (data security) gecertificeerd.

Door de microfilm in te scannen en te microfilm scanning services digitaliseren wordt het mogelijk om de opgeslagen data gemakkelijker te benaderen. De data kan worden omgezet naar o.a. PDF-, Tiff-, Jpeg- en Word-formaat. Afhankelijk wat uw organisatie met de data wenst te doen, is dit mede bepalend voor de projectprijs. Voor de ene organisatie is het vooral voor intern gebruik, maar voor overheidsinstellingen kan het zijn dat de informatie beschikbaar wordt gesteld aan de burgers.

Nabewerking
Een project kan ophouden bij het scannen en opleveren van de data. Veel organisaties willen dat gescande documenten worden bewerkt. Denkt u bijvoorbeeld aan het ‘opschonen’ van afbeeldingen of handtekeningen. Deze kunnen eventueel gekoppeld worden aan digitale security systemen, waarbij er zelfs corelaties kunnen worden gelegd. Hierbij worden de overeenkomsten bepaald tussen een gescande handtekeningen uit het verleden en een nieuw gescande of dynamisch ingevoerde handtekening.

Een microfilm scanning project vraagt in de uitvoering regelmatig om ruggespraak tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Om een scanning project vlot te laten verlopen is een ‘single point of contact’ het meest werkbaar. Is een project dusdanig groot dat er gedurende een langere periode wordt samengewerkt, dan is het opstellen van het DAP (dossier met afspraken en procedures) geen overbodige luxe. De verwachtingen over en weer worden vastgelegd, zodat ook anderen die zijdelings bij het project betrokken zijn, weten welke afspraken er gelden.

Ook omgang met de verwerkte data, de opslag, distributie, beschikbaarheid van de documenten en andere projectgerelateerde zaken worden opgenomen in het DAP.

De handelsnaam Microfilm Scanning Services Specialist (MSSS) wordt gebruikt door Uwbeste.